Aktuálně

 • Hronovická hostila ty nej sportovce za rok 2021

  Pardubice mají za sebou vyhlášení dalšího ročníku ankety Nejúspěšnější sportovci Pardubicka 2021. Tentokrát se ocenění dočkalo více jak tři desítky nominovaných sportovců, kteří byli vybráni napříč kategoriemi zahrnujícími trenéry, družstva i jednotlivce, juniory i dospělé. Další dvě osobnosti doplnily také řady sportovců v Síni slávy pardubického sportu.

 • Míříme k dohodě. Výstavbě autobusového nádraží už nic nebrání

  Poslední překážka, která ještě bránila výstavbě dopravního terminálu B v Pardubicích, je zřejmě překonána. K dohodě spěí naše jednání s nájemci posledních dvou bytů v domě, který má být během výstavby nového terminálu částečně zbourán. Nájemci si již vybrali byty z majetku města a v dohledné době by měla být podepsána dohoda mezi oběma stranami. Přestěhování do nových bytů nebude podle rozhodnutí nájemníků řešením dočasným, ale trvalým.

 • Terminál B postaví společnost BAK

  Pardubice znají firmu, která pro město postaví dopravní terminál pro meziměstskou autobusovou dopravu. Ve veřejné soutěži na stavbu terminálu B, který bude navazovat na terminál městské hromadné dopravy před pardubickým hlavním nádražím, v tendru zvítězila pražská společnost BAK s nabídkovou cenou přes 106,3 milionů korun, s daní tedy téměř 129 milionů korun.

 • Pardubice a okolí si nezaslouží obnovení spalovny pro průmyslové odpady

  Město Pardubice ve čtvrtek 13. ledna podalo na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné vyjádření k obnovenému záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, Rybitví. Proces posouzení vlivu na životní prostředí spustilo Ministerstvo životního prostředí na základě přepracované dokumentace záměru a jeho vlivu na životní prostředí, kterou předložil majitel spalovny. Předmětem záměru je zájem majitele o zásadní rekonstrukci a znovu uvedení do provozu dlouhodobě odstavené…

 • Město dostalo pod stromeček legionářskou medaili

  Město medaile nejen předává, ale také získává. Tu poslední obdrželo od Československé obce legionářské, která se tak rozhodla tímto způsobem ocenit dlouhodobou podporu činnosti obce, především při rekonstrukci Larischovy vily, na kterou Pardubice v průběhu tří let vyčlenily patnáctimilionovou dotaci.

 • Pardubice se budou znovu vyjadřovat ke spalovně

  Radnice má již k dispozici přepracovanou verzi dokumentace EIA, jejímž cílem bylo posoudit možné vlivy modernizace spalovny v Rybitví na životní prostředí. Pro Pardubice to znamenalo během svátků obsáhlý materiál prostudovat a co nejdříve na ministerstvo životního prostředí zaslat veškeré připomínky.

 • Pardubice oslaví třicetileté partnerství s německým Selbem

  Před třiceti lety Pardubice navázaly jedno z prvních mezinárodních partnerství s městem bílého porcelánu, německým Selbem. Téměř dvacetitisícové město leží pouhých 15 kilometrů od hranic s Českou republikou a díky jeho poloze, tedy poměrně snadné dostupnosti, patří Selb k těm partnerským městům, s nimiž Pardubice spolupracují nejintenzivněji. Obě města se proto rozhodla letitou spolupráci v rámci kulatého výročí náležitě oslavit.

 • Návrh městského rozpočtu jsme po proinvestiční revizi podpořili

  Jsem rád, že zastupitelstvo na svém čtvrteční jednání schválilo městský rozpočet pro rok 2022, a to ve výši tři miliardy korun. Koaliční strany vedly dlouhá jednání o přípravě rozpočtu hlavně v oblasti priorit. Díky aktivitě našich zástupců je rozpočet proinvestiční i pro nový rok.

 • Projev ku příležitosti slavnostního založení prvního sloupu severní tribuny Letního stadionu

  Bylo mi ctí a děkuji všem, že jsem dnes mohl přednést projev ke slavnostnímu ukotvení prvního sloupu na nové severní tribuně Letního stadionu.

 • DDM Beta vstoupí do nového roku s lepším zázemím

  Dům dětí a mládeže Beta sídlící ve Štolbově ulici vstoupí do nového roku s vylepšeným zázemím. Stavbaři se zde letos pustili hned do několika oprav včetně výměny oken, opravy rozvodů v suterénu a vyměnili také střechu nad přízemní částí objektu. Náklady spojené s těmito pracemi přitom vyšly městský rozpočet na více jak 13,5 milionu korun.

 • Na pardubickém závodišti začalo veřejné bruslení

  Na pardubickém závodišti začala tento týden sezona veřejného bruslení. Pokud bude přát počasí, v provozu bude do února. Kvůli pandemickým opatřením je možné kupovat vstupenky pouze. Na ploše může být maximálně stovka lidí.

 • Pardubice se postarají o další tři hroby významných osobností

  Pardubický slavín bude rozšířen na 11 pietních míst. O hroby se už nemá kdo postarat, město proto jejich správu převzalo.

 • Pardubice budou rozšiřovat kapacitu mateřské školy v Lánech na Důlku

  Obec Srnojedy požádala město Pardubice, aby zvýšila kapacitu jedné ze svých mateřských škol. Zřízení jedné třídy nejspíš i zaplatí. Rodiny z obce dávají své děti do školek v krajském městě, obec vlastní zařízení pro předškolní děti nemá. Zastupitelé Pardubic i s naší podporou schválili peníze na projektovou dokumentaci.

 • Připravujeme komplexní opravu koupaliště Cihelna

  Děkuji všem zastupitelům, kteří podpořili investiční záměr opravy koupaliště Cihelna. V budoucnu ještě předložíme ke schválení přípravu projektu a pak stavbu samotnou. Ta bude doplněna o adventure golf, jak navrhl zastupitel František Brendl, jehož iniciativu jsem podpořil. V celkové ceně 140 milionů korun je patnáctimilionová rezerva na vícepráce či možné zvyšování cen stavebních prací a materiálu.

 • Památník Zámeček se otevírá po velké rekonstrukci

  S novou expozicí se můžeme od úterý 26. října seznámit v Památníku Zámeček, který prošel dlouhými úpravami. Národní kulturní památka stojí na místě bývalé cvičné střelnice, kde Němci po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha od 3. června do 9. července 1942 zastřelili 194 lidí, mimo jiné z nedaleké osady Ležáky.

 • S podzimem přicházejí také další startovací byty

  Zájemci o startovací byty v Pardubicích se brzy utkají o dalších pětadvacet bytových jednotek. Nabídku bytů, o které bude možné zažádat, radnice zveřejnila 1. října na webu města s tím, že odevzdání přihlášek proběhne 1. a 2. listopadu. Žadatelé přitom mohou vybírat z celkem sedmi lokalit, dispozičně se ve velké většině jedná o byty 1+kk či 1+1.

 • Prázdninové opravy škol přišly město na 60 milionů

  Ve znamení oprav tradičně probíhají prázdniny v pardubických školách. Město do oprav školních budov, vedle běžné údržby, investovalo téměř 60 milionů korun. Zhruba polovinu z této částky muselo vynaložit na opravy střech u čtyř školských objektů. Pardubice zřizují celkem 18 základních a 32 mateřských škol, dvě základní umělecké školy a dva domy dětí a mládeže. V posledních letech do jejich oprav a rekonstrukcí každoročně investují desítky milionů korun.

 • Plánujeme výstavbu nové Základní umělecké školy

  V Polabinách by brzy měla vyrůst nová budova základní umělecké školy Lonkova, kterou město plánuje postavit v ulici Stavbařů v Polabinách. Město chce nyní prostřednictvím architektonické soutěže najít takový návrh stavby, který bude splňovat již vypracované zadání včetně maximálních nákladů ve výši 150 milionů korun bez DPH.

 • Hodně štěstí, Dynamo!

  Děkuji Dynamo FANS za pozvání na plavbu na Arnoštovi k zahájení další sezony Dynama v hokejové extralize. Byla to super akce, skvěle jsme si popovídali.

 • Ve městě cílíme na zkvalitnění bytového fondu

  I díky podpoře našich radních město Pardubice nadále zlepšuje bytovou politiku. Tu přináší efektivnější plánování rozvoje městského bytového fondu skrze Program rozvoje bydlení, jehož cílem je dlouhodobý rozvoj a modernizace bytů ve vlastnictví města, ale i sociálně citlivé zvýšení nájmů, které radnice nezvyšovala od roku 2013.