Dětem jsme předali vysvědčení, pedagogům květiny

Spolu s náměstkem Jakubem Rychteckým jsem ve středu navštívil vylepšenou svítkovskou základní školu, společně jsme dětem a pedagogům poděkovali za jejich náročnou práci a popřáli krásné léto.

Podle reakcí dětí je vidět, že se jim v nové části školy opravdu líbí. Nyní mohou k výuce využívat nové odborné učebny matematiky, přírodopisu, chemie, fyziky a počítačové učebny, všechny vybavené moderní technikou zahrnující například elektronické tabule, což spolu s navýšením kapacity považuji za jeden z hlavních cílů této přístavby. Veškeré prostory jsou navíc bezbariérově přístupné a vybavené novým mobiliářem a spolu s novou knihovnou zde žáci mají k dispozici vše, co pro kvalitní výuku potřebují.

Městská část Svítkov patří mezi lokality, které jsou atraktivní z hlediska nové zástavby, i to byl jeden z hlavních faktorů, proč zde bylo nutné přístavbou navýšit počet o 90 míst. Díky ní vznikla i čtyři úplně nová oddělení školní družiny, zároveň se povedlo navýšit kapacitu jídelny včetně nových moderních gastrotechnologií.

Ve druhém nadzemním podlaží byly pro změnu vybudovány tři třídy pro první stupeň, denní místnost pro pedagogy, ředitelna, kanceláře, zasedací místnost s projektorem a sociální příslušenství. Tři odborné učebny a jedna menší učebna určená pro výuku informačních a komunikačních technologií včetně kabinetu a příslušenství se nacházejí ve třetím nadzemním podlaží. Každé patro přístavby je navíc propojeno s původní budovou, tak aby děti při svých cestách na oběd či při přesunech do odborných učeben mohly objektem bez problému procházet v každém podlaží.