Koordinujeme naše možnosti pomoci, zaměříme se na konkrétní místo

Od časných ranních hodin připravujeme pomoc pro Jižní Moravu, kterou v noci postihly ničivé bouře provázené tornádem. Na výjezd je připravena městská policie, dobrovolní hasiči, pomoci jsou v případě potřeby připraveni také pracovníci Vodovodů a kanalizací a město zřizuje transparentní účet pro konkrétní obec.

O pomoci postiženým obcím jednáme s předsedou Svazu měst a obcí České republiky Františkem Luklem. Shodli jsme se na tom, že nejúčinnější bude adresná pomoc našeho města konkrétní obci. Města ochotná pomoci si tak vlastně vezmou pod patronát konkrétní místa, kterým budou pomáhat s tím, co bude nejvíce potřeba.

V tuto chvíli je v Pardubicích k výjezdu připravena jednotka městské policie schopná pomáhat při různých výškových pracích, jednotka dobrovolných hasičů, kteří v Pardubicích například likvidují polomy po větrných bouřích, vedení města je připraveno uvolnit peníze z rezervy rady pro první nákupy věcí nezbytných pro život poničených vesnic.

Během pátku bude zřízen transparentní účet, na který budou moci pardubické firmy i občané posílat peníze na pomoc při obnově konkrétní vesnice. Na odpoledne jsem svolal radu města k projednání konkrétní pomoci a měli bychom již také znát místo, kam bude pomoc našeho města směřovat. Aktivity budeme rozvíjet v dalších dnech, které teprve ukážou následky této přírodní katastrofy.