Město dostalo pod stromeček legionářskou medaili

Město medaile nejen předává, ale také získává. Tu poslední obdrželo od Československé obce legionářské, která se tak rozhodla tímto způsobem ocenit dlouhodobou podporu činnosti obce, především při rekonstrukci Larischovy vily, na kterou Pardubice v průběhu tří let vyčlenily patnáctimilionovou dotaci.

Velmi si vážím odvahy, kterou Československá obec legionářská prokázala, když se pustila do náročné rekonstrukce Larischovy vily, s čímž jsme se jim jako město snažili maximálně pomoci. Věřím, že i v souvislosti s městskou podporou tohoto projektu a společnou tematikou bude možné navázat ještě užší spolupráci mezi nově otevřeným Památníkem Zámeček a Larischovou vilou.

Obě místa, která byla v minulosti oddělena rozvojem průmyslového areálu, jsou z pohledu města i legionářů historicky neoddělitelná. Radnice s legionáři tak spolupracuje na rozvoji obou míst již od přelomu roku 2016 a 2017. Další součinnost města a Památníku Zámeček s legionáři nastane již v letošním roce, a to v rámci akcí spojených s výročím 80 let od heydrichiády.

Předsednictvo republikového výboru Československé obce legionářské rozhodlo za dlouholetou podporu činnosti o udělení Pamětní medaile 100 let ČsOL, za kterou děkujeme.