Nabízím řešení, které může pomoci vlastníkům svítkovských domů

V úterý 28. srpna jsem jednal se zástupci rodinných domů a investorem CZ Stavební holding k problematice dopravního napojení lokality Svítkov (most přes Bylanku). Moje nabídka dává určitou naději majitelům rodinných domů v této lokalitě.

Kolaudace je zcela v kompetenci státní správy. To je sféra, do níž jako politik, představitel veřejné správy, nemohu a ani nechci zasahovat. Pokud je ale město osočováno z toho, že si bere majitele nových domů jako rukojmí, musím říci, že opak je pravdou. CZ Stavební holding se v roce 2007 zavázal nejen k výstavbě domů, ale také komunikací a mostu přes Bylanku, který by umožnil zcela nové dopravní napojení sídliště se 154 domy. Dnes je před ukončení výstavby a problémy, které s kolaudací má, pramení z toho, že nesplnil platné podmínky. Já jako primátor Pardubic mám zájem být nápomocen k řešení nezáviděníhodné situace, do níž se klienti developera dostali, ale pouze v rámci svých pravomocí.

Jednání, které jsem inicioval, se zúčastnili i někteří z klientů společnosti CZ Stavební holding, ale také zástupci obyvatel sousední lokality, jejichž petici podepsalo na 500 tamních obyvatel. Ti se obávají, že vybudováním mostu přes Bylanku a dopravním napojením nového sídliště by u jejich domů došlo k nekontrolovatelnému nárůstu dopravy, a tedy ke zhoršení kvality jejich života.

Přišel jsem na jednání s nabídkou, že necháme zpracovat studii, která by řešila dopravu v celém území. Jsem přesvědčen, že to, při zachování klidového systému, lze a jsem připraven v rámci této studie jednat i se všemi petičními výbory v území, včetně zástupců městského obvodu. Taková dohoda by otevřela cestu k tomu, aby ti, kteří za své domy zaplatili, v nich mohli v dohledné době také bydlet. K urychlení řešení jsem proto vyzval zástupce developera, aby zvážil stažení odporu proti 11 let starému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Čekání na rozhodnutí krajského úřadu totiž může kolaudaci neúnosně oddalovat a navíc nelze předjímat, zda úřad developerovi vyhoví, nebo potvrdí platnost původních podmínek.

Přípravu stavby včetně reakcí okolí musí řešit developer. My nabízíme dopravní koncepci pro celé území, ovšem pro platnou variantu výstavby.