Návrh městského rozpočtu jsme po proinvestiční revizi podpořili

Jsem rád, že zastupitelstvo na svém čtvrteční jednání schválilo městský rozpočet pro rok 2022, a to ve výši tři miliardy korun. Koaliční strany vedly dlouhá jednání o přípravě rozpočtu hlavně v oblasti priorit. Díky aktivitě našich zástupců je rozpočet proinvestiční i pro nový rok.

Na úvodním jednání o rozpočtu města jsme totiž odmítli panu náměstkovi podpořit jeho návrh rozpočtu. Stanovili jsme několik základních podmínek a jsme rádi, že do čtvrtečního jednání zastupitelstva města míří rozpočet se zapracovanými našimi podněty.

Oproti původnímu návrhu jsme chtěli výrazně zvednout investice do městského majetku, do škol a bytů. Jsem rád, že se nám toto podařilo prosadit. Zároveň jsme navrhovali komplexní revizi rozpočtu hned v prvním čtvrtletí nového roku, protože si musíme uvědomit, že se do něj rozpustilo o 400 milionů korun více oproti předchozím letům a přesto v prvním návrhu nezbyly peníze na nutné opravy. Dále navrhujeme najít úspory ve výši 50 milionů korun a zároveň požadujeme, aby v prvním čtvrtletí přes osmdesát procent takzvaných nerozdělených finančních prostředků, které se každý rok dopočítávají do rozpočtu, šlo primárně do investic v úrovni opravy a údržby vlastního majetku.

Právě investice do bytového fondu považujeme za velmi důležité, zvláště v současném náročném období. Za posledních osm let jsme dorovnali tento koeficient poté, co byl bytový fond podfinancováván. V některých letech jsme dokonce i do něj investovali více, než jsme na nájmech vybrali. A navíc jsme se dohodli, že od roku 2023 budou veškeré výnosy z bytového fondu zafixovány tak, aby se do něj permanentně vracely.

Rád bych doplnil, že mezi zahájené nebo připravované významné investiční akce spolufinancované z dotačních zdrojů patří: Terminály B a Univerzita, Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic, rekonstrukce nadjezdu Kyjevská.

Financování těchto investičních projektů bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů. Mezi významné investiční akce, jejichž příprava nebo realizace bude zahájena nebo bude pokračovat v roce 2022 a jsou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic se řadí především revitalizace Letního stadionu, Terminál JIH, Domov pro seniory nebo Revitalizace bytového domu Husova.