Neexistující most přes říčku rozdělil obyvatele pardubického Svítkova

Zdroj: Neexistující most přes říčku rozdělil obyvatele pardubického Svítkova, https://pardubice.idnes.cz/svitkov-bylanka-most-satelit-pardubic-developer-cz-stavebni-holding-1jp-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180817_421378_pardubice-zpravy_jah

Malá říčka Bylanka v šestém pardubickém obvodu doslova i názorově rozdělila obyvatele Svítkova. Ti ze satelitu chtějí druhou únikovou cestu, jak jim developer slíbil v projektu, a což si také zaplatili. Ti z druhého břehu si přejí ve své staré zástavbě klid.

Obyvatelé, kteří si od developera, CZ Stavební holding, koupili domy v pardubickém Svítkově, řeší nyní problém. Část z nich chce, aby firma dostála projektu a dokončila druhý v projektu slibovaný most.

Jenže mezitím vznikla přes Bylanku lávka pro pěší a cyklisty, který nechal v roce 2014 postavit magistrát.

A právě postavit most a zkolaudovat poslední domy chybí develeperské firmě k tomu, aby v šestém obvodu ukončila jednu stavební etapu. Stavební úřad magistrátu proto odmítl domy zkolaudovat, neboť developer nedodržel projekt - nepostavil most.

Ovšem obyvatele od Bylanky tak rozdělil pohled na věc. Část z nich si totiž nepřeje, aby most vznikl.

„Chceme, aby byl dodržen klidový ráz čtvrti a nedošlo k nekontrolovatelnému nárůstu intenzity dopravy. Lidé si zde koupili domy také kvůli klidu. Vybudováním mostu pro motorová vozidla by došlo k nekontrolovatelnému nárůstu dopravy, a tím ke zhoršení kvality života,“ uvedl člen petičního výboru Peter Turan. Pod jeho slova se podepsalo 577 občanů dotčené lokality.

Tvrdí, že lávka je případně vhodná i pro průjezdy Integrovaného záchranného systému.

Magistrát však chce, aby developer dodržel, v co se zavazuje v projektu.

„Stavba byla pravomocně umístěna i povolena v roce 2007 v rozsahu dle žádosti stavebníka. Ten tedy prokazatelně 11 let zná podmínky, za kterých mu byla stavba umožněna. Musel tak počítat s tím, že nejpozději do okamžiku dokončení celé stavby má povinnost naplnit stanovené podmínky,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát, který se na schůzku osobně dostavil, po rozmíšce se zástupcem firmy Janem Tichým však znechuceně odešel.

„Stavební povolení bylo vydáno před více než deseti lety. Dnes v místě plánovaného mostu, který byl součástí projektu, město vybudovalo z veřejných peněz lávku pro pěší a cyklisty, tudíž není objektivně možné most postavit. Část občanů dané lokality navíc most pro motorová vozidla odmítá,“ argumentoval člen představenstva CZ Stavební holding Jan Tichý.

Občanské sdružení hrozí trestním oznámením

Jako další možný výjezd, s nímž by souhlasila i část obyvatel nově postaveného satelitu, která na druhém výjezdu trvá, se jeví exit Orebskou ulicí. Tak byl ostatně také podle původní dokumentace naplánován. Jenže silnici vlastní skupina soukromých vlastníků, včetně současného starosty Petra Králíčka, který zde žije.

„Pokud se situace rozumně nevyřeší, budeme podávat trestní oznámení na zneužití pravomoce veřejného činitele,“ řekl Jan Sander z občanského sdružení U Moruší. To si přeje zachování stávajícího stavu.

Naráží na fakt, že tehdejší starostka Svítkova Zuzana Zlesáková nepřiznala střet zájmů, neboť v Orebské ulici bydlela.

Současný starosta Petr Králíček je pak jedním z 19 majitelů cesty, která je nyní označována jako slepá ulice. „Když jsem kupoval pozemek, musel jsem ho koupit i s cestou,“ vysvětloval starosta, proč je majitelem silnice před domem, která by mohla sloužit jako výjezd. Pokud bude třeba využívat silnici k výjezdu, nabídne svoji část zdarma k užívání.