Největší radnice kraje je také nejvstřícnější

Zdroj: Právo

Dostupnost služeb a transparentnost úřadu vynesly pardubickému magistrátu první místo v anketě ministerstva vnitra o nejpřívětivější

úřad v kraji. Průzkum mezi obcemi s rozšířenou působností se konal letos potřetí, loni Pardubice skončily druhé.

Základními kritérii posuzování byla dostupnost úřadu pro klienty, jeho transparentnost a komunikace s veřejností. "Naší dlouhodobou

snahou je systematické zkvalitňování poskytovaných služeb, každý rok přidáváme aktivitu, která úřad přiblíží občanům, usnadní jim

kontakt s ním. Letos nás posunul výš na pomyslném žebříčku rozklikávací rozpočet na webu města i aplikace Tichá linka, která umožňuje

komunikaci s úředníky i sluchově postiženým," řekl tajemník magistrátu Michal Zitko.

"Prvenství v kraji je úspěch a potvrzuje, že pardubický úřad je skutečně pro občany, a ne naopak. Neznamená to ale, že není co

zlepšovat. Já osobně bych například uvítal větší zapojení občanů do rozvoje města. Je to možná časově náročnější cesta, ale určitě se

vyplatí. Ukazuje to například příprava rekonstrukce Palackého třídy, pro ni ž je zapojení obyvatel užitečnou inspirací," řekl primátor

Pardubic Martin Charvát (ANO). Za vítězství v anketě nezapomněl poděkovat třem stovkám zaměstnanců.

Úřad pro občany

"Dotazník, na jehož základě ministerstvo radnice hodnotilo, obsahoval 52 otázek týkajících se dostupnosti úřadu pro občany,

transparentnosti úřadu a jeho komunikace, participace občanů na chodu a rozvoji města a dalších aktivit, například nadstandardních či

unikátních služeb, které daná radnice poskytuje," vysvětlila mluvčí magistrátu Nataša Hradní. O pořadí tak rozhodoval například rozsah

úředních hodin na jednotlivých agendách, možnost objednávání on-line, zveřejňování materiálů ze zastupitelstva a rozvojových

dokumentů města, aktivní komunikaci města na webových stránkách a sociálních sítích, podíl občanů na správě.

Zpracovatel: Anopress IT a.s.