Nové zástavbě ve Svítkově chybí bezpečný výjezd

Zdroj: Pardubický deník, https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/nove-zastavbe-ve-svitkove-chybi-bezpecny-vyjezd-20180725.html

Počítali s druhým výjezdem, toho se ale nedočkali. Obyvatelé nové zástavby ve Svítkově tak musí každý den řešit nepřehlednou dopravní situaci a o bezpečnosti dětí mířících do školy snad ani nemůže být řeč.

„Naši zástavbu tvoří 170 rodinných domů, vede z ní jediný výjezd, a to i přesto, že v územním rozhodnutí je výslovně stanovena povinnost pro stavitele – firmu CZ Stavební holding – vybudovat výjezdy dva. Firma měla jako druhý výjezd z naší lokality rozšířit a upravit stávající most přes řeku Bylanku, který v současné době slouží jen pro pěší a cyklisty,“ řekla obyvatelka zástavby Lucie Matrková.

„Současně byla developerovi územním rozhodnutím stanovena povinnost vybudovat ještě jeden přechod přes řeku Bylanku, tentokrát pouze pro pěší, a to za účelem bezpečného průchodu našich dětí do školy, lékárny, obchodu a podobně. Bohužel ani tato lávka nebyla postavena,“ dodala Matrková.

U většiny rodinných domů v zástavbě parkují dvě auta, to je dohromady zhruba 340 aut. „Každé ráno jezdíme do práce, do toho jsou tu děti, které docházejí do místní školy. Není tedy s ohledem na plynulost a především bezpečnost provozu trvale udržitelné, aby byl v lokalitě pouze jeden výjezd, a to naprosto nepřehledná křižovatka do tvaru písmene T,“ uvedla Matrková.

Na stranu nespokojených obyvatel se postavila i pardubická radnice. „Žádost firmy CZ Stavební holding o kolaudaci několika domů nebude splněna. Nezkolaudujeme komunikace do té doby, než bude postaveno to, co je v územním rozhodnutí,“ popsal vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa.

Podle zastupitelky za ANO Věry Laurynové ale dané napojení nebude možné realizovat, protože potřebné parcely už jsou prodané a zastavěné. „To je problém developera, věděl to od začátku. Musí prostě pozemky vykoupit,“ kontroval primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Postup radnice se nelíbí developerské firmě. „Stavba v současné době probíhá v souladu s vydaným platným stavebním povolením. Nebyl vypuštěn žádný chodník ani další prvek. Jediné, co se v současné době řeší, je stavba mostu pro motorová vozidla přes Bylanku. Stavební povolení bylo vydané před více než deseti lety a není možné původně povolený most bez úprav realizovat. Vyprojektovali jsme most nový, který již vyhovuje všem souvisejícím předpisům, nicméně ve vyjádření všech dotčených orgánů státní správy se objevila jasná nesouhlasná stanoviska s výstavbou mostu pro motorová vozidla na požadovaném místě,“ uvedla za společnost CZ Stavební holding Veronika Marešová.

Důvodem podle ní je, že v případě výstavby nového mostu se oblasti na obou stranách Bylanky, určené pro bydlení, stanou průjezdnými a zvýší se provoz.

„Místo toho, aby tam jezdili pouze rezidenti, kteří tam bydlí, a jejich návštěvy, tak tam podle bezpečnostního auditu bude časem projíždět denně údajně až 1800 aut a budou ohrožovat bezpečnost dětí, které si na ulicích kolem rodinných domů běžně hrají. Cílem naší společnosti není ušetřit finanční prostředky za plánovaný most. Jednoznačně jsme šestému městskému obvodu garantovali, že případné ušetřené prostředky budou pod jejich dohledem investovány do lokality jinak,“ řekla Marešová.