Online chat ve Východočeské televizi

Ve středu 26. září 2018 jsem se dopoledne rád zúčastnil online chatu ve Východočeské televizi. Děkuji všem za podněty. Podívejte se na položené otázky a mé odpovědi.

Dobrý den, pane primátore. Proč jste neprosadil spalovnu?
„Od začátku svého nástupu jsem se snažil prosadit zastavení projektu znovuzprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. I přesto, že jsme zastupitelům předložili množství odborných posudků a stanovisek, jak spalovnu v budoucnosti využít, včetně právní formy existence společnosti, která by do budoucna řešila koncepci s nakládání s odpady, zastupitelé finanční prostředky na odkup spalovny nevyčlenili. Nejvíce mě mrzí, že spolupředkladatel František Brendl z Pardubáků těsně po hlasování o záměru odkupu spalovny, odešel se svými kolegy ze sálu a již nepodpořil vyčlenění finančních prostředků. To nechápu a považuji to za diletantismus.“
 
Díky, že jste pomohl zachránit hokej, že jste ukázal odvahu a šel do obrovského rizika. Jak dlouho by podle vás mělo město klub vlastnit? Fanoušek Dynama.
„Jsem zastáncem toho, že dlouhodobě by město nemělo vlastnit majoritní podíl v klubu. Já děkuji spíš fanouškům a hráčům, že loňská sezona byla jednou z nejlepších za posledních pár let, a vedení klubu za špičkově zvládnutou ekonomiku. I přestože nedošlo k přímému navýšení financí na fungování A mužstva, máme kladná čísla a dochází jak ke splácení závazků, tak dlouhodobě kumulované ztráty.“
 
Co děláte pro severovýchodní obchvat? Kdy se po něm projedeme?
„Na posledním jednání na ministerstvu dopravy jsme dostali konečně jasný příslib, že severovýchodní obchvat bude zahájen v horizontu roku 2020. Město je připraveno na zahájení procesu případného vyvlastňování, kdy na posledním jednání rady jsme schválili personální posílení této agendy, protože to bude klíčové již v příštím roce.“
 
Co ten váš špunt, pane Charváte? Byl jste se projet, co na něj říkáte?
„V rámci rekonstrukce přednádraží byla řešena odborníky dopravní situace v tomto území. A po úpravě světelných křižovatek došlo k maximálnímu zkapacitnění všech křižovatek. A co se týká „špuntu” – zrušení dvoupruhů na státní komunikaci – chci jenom říct, že z Polabin při výjezdu směrem do centra nikdy nebyl žádný dvoupruh. Je to patrné ještě na mapách na googlu. Celý problém je v tom, že stát doposud nevybudoval severovýchodní obchvat. Dopravní situace prostoru přednádraží se definitivně vyřeší přeložením této státní komunikace, což je právě výstavba severovýchodního obchvatu.“
 
Dobrý den pane primátore, je v Pardubicích líp? Minule jste hlásal, že bude, ale je dle vás lépe?
„Tuto otázku zodpoví voliči při volbách. Za sebe mohu říci, že jsem přesvědčen, že se v Pardubicích mnoho věci podařilo, a tím pádem se žije o něco lépe.“
 
Pane primátore, jste snad jediný, kdo v politici neztloustl, jak se vám to podařilo, že máte tak pěknou figuru?
„Děkuji! Vážím si vaší pochvaly, ale je to práce kvalitní kuchyně mé ženy a také plno sportovních aktivit s mými syny.“
 
Pane Charváte, jste nejlepším polistopadovým primátorem, máte svou hlavu a nejste zapřísáhlý Babišovec. Jak zvládáte primátorský post?
„Děkuji, snažím se ho zvládat.“
 
Jaké rozhodnutí ve funkci primátora pro vás bylo nejtěžší?
„Nejtěžší rozhodnutí, respektive období, bylo, když začaly problémy ve Službách města Pardubic a musel jsem přistoupit k jasnému a tvrdému řešení ve vztahu k dnes již bývalým členům hnutí ANO. Bylo to pro mě velké osobní zklamání.“
 
Byl jste ředitelem akciovky Městský rozvojový fond, do které město převedlo byty a další majetek, aby se nevztahoval zákon na výběrka, apod. Je vám dobře z toho, že jste byl šéf takovéto zločinecké organizace?
„Zásadně se ohrazuji proti slovu „zločinecká“. Navíc chci zdůraznit, že za mého působení došlo k navrácení celé agendy bytů pod správu Magistrátu města Pardubic.“
 
S kým určitě nepůjdete do koalice? Brendl se proti vám jasně vymezil.
„Já jsem připraven jednat s každým, kdo podpoří náš program pro rozvoj města Pardubic tak, aby se staly lepším místem pro život.“
 
Pane primátore, počítáte s tím, že se proti vám mohou postavit strany podobně jako na kraji v Pardubicích a Hradci Králové a skončíte v opozici? Jako to udělal Rejdič Hájkovi?
„Ano.“
 
Pane primátore, proč od vás odcházejí kandidáti, třeba paní Laurynová – teď kope za SPD, připadá vám to normální?
„To je otázka pro paní Laurynovou, ne pro mě.“
 
Dobrý den, pane primátore. Chci se zeptat na rekonstrukci ulice S. K. Neumanna, jaká je vaše představa, co byste chtěl změnit atd. Děkuji za odpověď.
„Rekonstrukce této ulice je již naprojektovaná a plánuje se tam úprava křižovatek formou světelné signalizace tak, aby mohla být řízena pomocí nově navrženého inteligentního systému. Dále navrhuji zkapacitnění Anenského podjezdu, kde už jsme zahájili přípravné projektové práce.“
 
Pane primátore, vašeho náměstka Rychteckého podpořila ředitelka Komorní filharmonie Pardubice, myslíte si, že je správné, aby ředitelé městských společností veřejně podporovali jakékoliv politiky? Jak pak mají mít autoritu k primátorovi jako šéfovi?
„To je osobní věc paní ředitelky, její rozhodnutí.“
 
Jaký je váš názor na Filipa Sedláka? Teď chce podat trestní oznámení na vašeho kamaráda Kolovratníka…
„A nepadne trestní oznámení i za tuto odpověď… :-) Ale vážně – když si občas čtu jeho vlastní příspěvky, které nejsou pravdivé… Divím se panu Sedlákovi.“
 
Pane primátore, vydírá vás někdo nebo vydíral?
„Ne.“
 
Pane Charváte, prý na vás má jistý ukrajinský lékař kompromitující materiály ještě z rozvojového fondu. Vyloučíte, že něco takového existuje?
„Rozhodně vylučuji.“
 
Dobrý den. Jak to bude nakonec s jihovýchodním obchvatem, když u Jesničánek jsou nové baráky?
„Od svého nástupu jsem se snažil tuto věc znovu prosadit u Ředitelství silnic a dálnic (státní instituce) a jsem rád, že do konce roku by měla být hotová nová projektová dokumentace pro územní řízení a je příslib z ministerstva dopravy, že by se tato stavba mohla zahájit v horizontu roku 2022.“
 
Jak to bude s autobusovým nádražím? Já bych dům u nádraží zboural, ať je víc místa.
„Nový návrh terminálu B, který prosazujeme, je k vidění na webových stránkách města, kde je vidět, že část domu bude odbourána a část využita k potřebám města (plánujeme tam například zřízení služebny městská policie).“
 
Kolik stálo přednádraží?
„178 milionů korun, z toho 106 milionů byla dotace ze švýcarského fondu.“
 
Co říká na Vaši kandidaturu Vaše manželka?
„Podpora mé rodiny je pro mě to nejdůležitější a vážím si toho.“
 
Kdy dostavíte letiště? Jak se Vám spolupracuje s panem hejtmanem?
„Projekt dostavby letištního terminálu považuji za jeden z klíčových úspěchů v tomto volebním období. Jsem rád, že v dnešní době i kraj připustil kompletní dostavbu celého areálu.“
 
Dobrý den, jsem z Ohrazenic a jsem ráda, že k nám jezdí trolejbusy. Jaké další tratě chystáte?
„Co se týká rozvoje trolejbusových tratí, Veřejná doprava je pro mě klíčová, a porto připravujeme výstavbu dalších terminálu pro veřejnou dopravu, jako např. terminál B – pro regionální a autobusovou dopravu, který chceme propojit s lávkou na Duklu (tento projekt jsme projednali se státem a za pouhých 7 milionů korun z městského rozpočtu bude realizován v rámci přestavby nádraží), dále připravujeme výstavbu terminálu JIH na Dukle s kapacitním parkovacím domem. V úvahách je i výstavba malého dopravního terminálu u univerzity. Co se MHD týká, budoucnost vidím v parciálních trolejbusech, které budou moci zajíždět i tam, kde není trolejbusové vedení.“
 
Děkuji, že se nemusím brát jít večer venčit do Tyršových sadů. Jen bych tam posílila městskou policii.
„Ano, víme o tom, v současné době jsme hlídky v tomto území posílili. Došlo zde i k několika zásahům městské policie proti převážně nezletilým výtržníkům.“
 
Pane Charváte, opravdu si myslíte, že by dopravní situace u nádraží nebyla výrazně lepší při zachování dvou pruhů do centra? A to jak ze směru od Lidlu tak od Polabin?
„V rámci přípravy tohoto projektu jsme jednali i s Ředitelství silnic a dálnic o zřízení i druhého pruhu směrem od Polabin, bohužel nám toto bylo zamítnuto. A to z důvodů, že stát připravuje výstavbu severovýchodního obchvatu, který odkloní tranzitní dopravu z prostoru přednádraží a centra města.“
 
Nejslabším článkem ve vedení města byla náměstkyně Dvořáčková. Zmatečná vystoupení na jednání zastupitelstva, měnění rozhodnutí, naopak trvání na naprosto neschůdných řešeních, vrcholem je situace kolem hotelu/parkovacího domu u Letního stadionu. Když Vaše hnutí ve volbách uspěje, budete ji i nadále prosazovat do vedení města?
„Paní náměstkyně má za sebou několik úspěšných projektů: dokončení Tyršových sadů, rekonstrukce přednádraží, výstavba letištního terminálu, rekonstrukce jídelny a kuchyně v domově seniorů U Kostelíčka či právě probíhající dostavba pětadvacetimetrového bazénu v Aquacentru. Já hodnotím lidi podle práce, nikoliv podle vypjaté diskuze v rámci zastupitelstva.“
 
Četl jsem, že vítáte migranty. Sorry jako to budu volit SPD…
„Jestli reagujete na reportáž, kde jsem byl označen za ‚vítače‘, musím se proti této reportáži ohradit. Do České televize jsem posílal svoje stanovisko, kde jsem jasně uvedl, že se nebráníme  pomoci těm, kteří to potřebují. Za mého působení jsme realizovali například projekt, kdy jsme pomohli čtyřem rodinám volyňským Čechům z Ukrajiny vrátit se do rodné země. Od začátku migrační krize zastávám jasný a tvrdý názor, že v tomhle Evropská unie zásadně selhala, kdy došlo k porušení principu ochrany vnějších hranic Schengenu. Můj postoj jasně vyjadřuje naše heslo: Pomoc lidem v nouzi pouze za podmínky, že respektují naši kulturu, zákony a jsou připraveni se o sebe postarat – bez parazitování na sociálním systému!“
 
Jak to bude s propojkou přes Červeňák?
„V současné době navrhuji přes Červeňák pouze propojku pro cyklisty a pěší, a to z toho důvodu, že stát výrazně pokročil v přípravě jihovýchodního obchvatu.“
 
Děkuji všem za zaslané dotazy a vyzývám všechny voliče, aby opravdu přišli k volbám!