Pardubice jsou Městem pro byznys v našem kraji

Zdroj: www.mestoprobyznys.cz, https://www.mestoprobyznys.cz/gallery/mesto-pro-byznys-2020-pardubicky-kraj/

Děkuji všem obyvatelům Pardubic, za Vás všechny jsem mohl převzít cenu Město pro byznys v Pardubický kraj. Srovnávací výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Pardubice dosáhly vyrovnaných výsledků jak v části výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí, tak v části týkající se přístupu veřejné správy. Naše město se může pochlubit nejvyšším počtem ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, kvalitu lokality podtrhuje skvělá dopravní dostupnost a atraktivita stavebních pozemků. V Pardubicích je také vysoký počet nově dokončených bytů, s čímž také ladí vysoký podíl výdajů radnice právě na oblast bydlení. Podle pořadatele nezanedbáváme ani rozvoj veřejné dopravy nebo vzdělávání. Počet úředních hodin je vysoce nadstandardní a v mystery testování, jehož prostřednictvím je ověřováno, jak rychle a kvalitně radnice odpovídá na dotazy podnikatelů, jsou Pardubice bezkonkurenční.

Od začátku jsme vsadili na spolupráci s Hospodářskou komorou, se kterou děláme pravidelná setkávání, takzvané pracovní stoly, kde si snažíme pochopit potřeby a zájmy podnikatelů a na základě toho jsme se i dohodli, že zástupci Hospodářské komory jsou v poradních orgánech města. Myslím si, že právě v propojení s podnikatelskou sférou v tom, abychom našim podnikatelům vyšli maximálně vstříc, jsou naše výhody a nese to i ovoce v hodnocení Města pro byznys Snažíme se zacílit na technické vzdělávání, získali jsme desítky milionů evropských dotací do posílení technického vzdělávání. Máme nové laboratoře, nové fyzikální a chemické učebny, učebny pro vzdělávání v oblasti IT technologií a máme rozestavěný velký projekt, takzvané centrální polytechnické dílny, kde chceme soustředit ty nejnovější technologie. Chceme posílit to, v čem byly Pardubice vždy silné, to je elektrotechnický a chemický průmysl.