Pardubice se postarají o další tři hroby významných osobností

Pardubický slavín bude rozšířen na 11 pietních míst. O hroby se už nemá kdo postarat, město proto jejich správu převzalo.

Začínali jsme se sedmi hroby, dnes je jich již jedenáct. Mnohé z nich by dnes již zřejmě neexistovaly, nebo by zanikly postupem let, neboť se o ně nemá kdo starat. Jde o připomínku osobností významných leckdy nejen pro Pardubice, ale pro celou republiku.

Hroby v péči města lze najít na Novém i Starém městském hřbitově i na hřbitově v Pardubičkách. Město již zajišťuje běžnou péči například o hroby svých bývalých starostů Leopolda Wernera či Václava Bubeníka, okresního hejtmana Hynka Boukala, továrníka Josefa Prokopa nebo spisovatele Jaromíra Johna.

Nově k nim přibudou hroby Václava Durycha a Karla V. Seydlera na městských hřbitovech a válečný hrob Jiřího Hoška v Pardubičkách. Václav Durych (1863–1897) se narodil v Turnově, během života působil v Kolíně, Hradci Králové a v Pardubicích. Po celý život se věnoval spisovatelské a novinářské činnosti, v Pardubicích byl vydavatelem a redaktorem časopisu Pernštýn.

Karel V. Seydler (1847–1883) pocházel ze Žamberka a po promoci působil jako profesor dějepisu na vyšší městské reálné škole v Pardubicích. Stál u zrodu Literárního spolku a pardubického muzea, podílel se na činnosti pěveckého spolku Ludmila. Radiotechnik Jiří Hošek (1914–1945) byl pardubickým rodákem, padl 8. května 1945 při obraně vysílače v Liblicích. Jeho památku připomíná i pomník obětem druhé světové války nedaleko místa tragédie.