Plánujeme výstavbu nové Základní umělecké školy

V Polabinách by brzy měla vyrůst nová budova základní umělecké školy Lonkova, kterou město plánuje postavit v ulici Stavbařů v Polabinách. Město chce nyní prostřednictvím architektonické soutěže najít takový návrh stavby, který bude splňovat již vypracované zadání včetně maximálních nákladů ve výši 150 milionů korun bez DPH.

Rozhodli jsme se jít cestou užší architektonické soutěže o návrh z několika důvodů, tím hlavním jsou samozřejmě kvalitní příprava projektu a také jasná vize vedení základní umělecké školy. Díky tomuto způsobu budeme mít možnost vybírat z více návrhů předem omezeného počtu účastníků soutěže. Ti se do soutěže kvalifikují na základě výběru odborné poroty, která bude hodnotit kvalitu předložených referenčních prací. Autor vítězného návrhu bude mít poté možnost získat zakázku na dopracování návrhu do finální podoby a následně zpracovat i projektovou dokumentaci.

Základní umělecká škola Lonkova v současné době nedisponuje vlastní budovou. Nejen že má několik odloučených pracovišť, její hlavní pracoviště je navíc umístěno v objektu s komerčním nájemným, které musí škola platit. Město se proto rozhodlo vybudovat zcela novou základní uměleckou školu na pozemku v ulici Stavbařů, kde v současné době sídlí Základní škola a Praktická škola Svítání. Ta by se však ke konci roku 2022 měla přestěhovat do zrekonstruovaného areálu v ulici Klášterní a radnice bude mít objekt, který je v majetku města, zcela k dispozici.

Město počítá s demolicí budovy a chystá místo ní postavit takový objekt, který bude vyhovovat parametrům a potřebám základní umělecké školy. Tři odloučená pracoviště, která fungují při ZŠ Dubina, ZŠ Svítkov a ZŠ Lázně Bohdaneč, zůstanou na svém místě, aby je žáci těchto škol měli co nejblíže.

Výstupem celého projektu přitom budou nejen všechny stupně projektové dokumentace, její součástí bude také návrh interiérového vybavení budoucí základní umělecké školy. Díky akcím, které zde škola bude pořádat pro veřejnost, navíc dojde k rozšíření nabídky kulturního vyžití v Polabinách. S výstavbou nové budovy by město mohlo začít v letech 2023 a 2024, její realizace se však bude odvíjet od vývoje současné epidemické situace ve vazbě na možnosti rozpočtu města.