Podjezd na Anenské se může rozrůst o jeden pruh silnice

Zdroj: Pardubický deník, https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/podjezd-na-anenske-se-muze-rozrust-o-jeden-pruh-silnice-20180606.html

Slabá místa Pardubic: Křížení s železniční tratí škrtí průjezd vozidel. V Anenském podjezdu by ale místo ještě bylo.

Co městu přineslo v minulých stoletích rozvoj, to jej nyní mírně dusí. Páteřní železniční trať půlí město na severní a jižní část a právě křížení s železnicí jsou slabá místa silniční dopravy v Pardubicích. Trať překlenují tři nadjezdy a pod ní vedou dva podjezdy. V samotném centru ale doprava stojí pouze na těchto dvou místech: Podjezd na třídě 17. listopadu, který je příjezdem od Chrudimi a přímá linka do centra, a podjezd u Kaple svaté Anny, který je alternativou a zároveň napojením na rychlodráhu.

Tvář Anenského podjezdu by se ale mohla radikálně změnit. Namísto dvou stávajících pruhů by nabídl tři. Jako jediný totiž skýtá možnost rozšíření. „Uvažujeme o tom, že se ubourá chodník u kapličky. Do léta budeme mít v ruce oficiální stanovisko odborníka na mosty. Jde o statiku mostu. Ta hlavní konstrukce mostu totiž má být až za tělesem chodníku a tím pádem by bylo možné jej ubourat,“ říká primátor města Martin Charvát.

Ubouraný chodník by umožnil zřízení dalšího silničního pruhu přímo pod kapličkou a to pro směr z jihu na sever. „Naše představa je, že by se tím Višňovce pomohlo od věčných kolon. Nový pravý jízdní pruh by sloužil k přímému nájezdu na rychlodráhu bez semaforu. Navíc u rychlodráhy počítáme v budoucnu ještě s vybudováním nájezdových prstenců na Kyjevskou ulici u nemocnice, aby se odlehčilo příjezdovým trasám na nadjezd, který bude také muset projít rekonstrukcí," uvádí dále Martin Charvát.

Chodník, který má v Anenském podjezdu uvolnit místo nové silnici má nahradit lávka. „Od kapličky by to znamenalo vybudovat lávku pro pěší na druhou stranu. Zrušení chodníku by také u výjezdu na Karlovině znamenalo odebrání jedněch semaforů a přechodu pro chodce, které tam plynulost dopravy, vzhledem k minimálnímu užívání této strany chodníku, také nezlepšují," uzavírá Charvát.