Pomozme Moravské Nové Vsi

Rada statutárního města Pardubice v pátek odpoledne rozhodla o tom, že město uspořádá veřejnou sbírku na pomoc bouřemi a tornádem postižené jižní Moravě. Výtěžek sbírky bude z Pardubic směřovat přímo do městysu Moravská Nová Ves.

Dnes byl založen běžný účet, na který mohou jak podnikatelské subjekty, tak jednotlivci, zasílat finanční pomoc pro jednu z nejhůře postižených lokalit regionu. Číslo účtu u Komerční banky je 123-3116330267/0100, IBAN: CZ24 0100 0001 2331 1633 0267.

Moravská Nová Ves je jednou z nejhůře postižených oblastí. S kolegy z rady jsme se dohodli na tom, že každý vloží na účet 10 000 korun ze svého a že zastupitelstvo města požádáme o schválení finanční pomoci ve výši 500 000 korun. Věřím, že pomohou i naši další spoluobčané.

Mým dalším úkolem je spojit se starostou Moravské Nové Vsi Markem Košutem a domluvit s ním další postup pomoci. V tuto chvíli je v Pardubicích k výjezdu připravena jednotka Městské policie Pardubice schopná pomáhat při různých výškových pracích, dále jednotka dobrovolných hasičů, kteří v Pardubicích například likvidují polomy po větrných bouřích i pracovníci Vodovodů a kanalizací, pokud bude jejich pomoc třeba.