Prázdninové opravy škol přišly město na 60 milionů

Ve znamení oprav tradičně probíhají prázdniny v pardubických školách. Město do oprav školních budov, vedle běžné údržby, investovalo téměř 60 milionů korun. Zhruba polovinu z této částky muselo vynaložit na opravy střech u čtyř školských objektů. Pardubice zřizují celkem 18 základních a 32 mateřských škol, dvě základní umělecké školy a dva domy dětí a mládeže. V posledních letech do jejich oprav a rekonstrukcí každoročně investují desítky milionů korun.

Vzhledem k pandemii nemoci COVID—19 je letos městský rozpočet o zhruba 300 milionů chudší než v roce předchozím a máme rozpracováno několik velkých investičních akcí. Proto považuji tuto investici do škol za úspěch, neboť kromě ní jsme museli nákladem téměř 40 milionů korun dokončit přestavbu části základní školy na Dubině pro potřeby školy Montessori.

Během prázdnin dělníci v Pardubicích opravovali či měnily střešní pláště na základní škole Erno Košťála, jednom z pavilonů ZŠ v Prodloužené ulici a mateřské škole Sluneční. Došlo i na opravu střešního pláště na Domě dětí a mládeže Beta, který je před zimní sezonou osazen i novými okny. Do oprav Bety tak město letos investovalo během léta přes 16 milionů korun.

Na nové hřiště se mohou těšit děti ze základní školy ve Štefánikově ulici. Namísto poměrně malého asfaltového hřiště a nádvoří ve vnitrobloku budou mít již v průběhu října k dispozici sportovní plochu s polyuretanovým povrchem, kterou budou využívat nejen pro míčové sporty, ale vejde se sem i rozběhová rovinka se skokem do dálky a běžecký okruh.

V souladu se schválenou Strategií školství Pardubic 2030 pokračuje radnice v trendu postupné modernizace školních stravovacích provozů město pokračovalo kompletní rekonstrukcí kuchyně v mateřské škole ve Wintrově ulici v hodnotě zhruba čtyři miliony korun. Dnes již kuchařky ve školce vaří v moderní kuchyni, která byla, mimo jiné, vybavena novou vzduchotechnikou s rekuperací a novým gastro zařízením.

Investice do vzdělání je jednu z priorit našeho programu, naší snahou je vytvořit kvalitní a moderní zázemí žákům i učitelům.