Primátor Charvát: Zhodnocení volebního období v Pardubicích

Zdroj: Parlamentní listy, https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Primator-Charvat-Zhodnoceni-volebniho-obdobi-v-Pardubicich-548183

Domnívám se, i když opozice to bude prezentovat jinak, že se koalici podařilo realizovat nebo minimálně začít s přípravou realizace všech podstatných bodů a záměrů, které jsme si předsevzali.

ČTK nás požádala o oficiální zhodnocení volebního období. A tak ho přinášíme i vám, tak jak ho primátor Martin Charvát s kolegy připravil:

Domnívám se, i když opozice to bude prezentovat jinak, že se koalici podařilo realizovat nebo minimálně začít s přípravou realizace všech podstatných bodů a záměrů, které jsme si předsevzali.

Co se týká velkých investičních akcí, je to zcela jistě rekonstrukce přednádraží s dopravním terminálem pro městskou dopravu a zahájení příprav pro stavbu terminálu B pro regionální autobusovou dopravu. Za velký úspěch považuji i to, že se nám po dlouhých a složitých jednání povedlo dohodnout se SŽDC, že v rámci rekonstrukce pardubického nádraží a koridoru zařadí do tohoto projektu i lávku, která spojí pardubické vlakové nádraží a budoucí terminál B se sídlištěm Dukla a jižní částí města. Za úspěch považuji třeba i opravenou ulici 17. listopadu od třídy Míru k podjezdu a právě finalizující opravu prostoru před budovou ČSOB pojišťovny. Mezi úspěšné cíle řadím i vybudování nového letištního terminálu. Z dalších akcí rád uvedu rekonstrukci odborných učeben na osmi školách za cca 195 mil. Kč, odborné učebny v dalších šesti ZŠ se budou renovovat příští rok. Hotová je rekonstrukce kuchyně a jídelny v Domě pro seniory U Kostelíčka. Za zmínku stojí i cyklostezky do Dražkovic, z Černé za Bory do Žižína nebo přes Vinici. Začala také stavba nového plaveckého krytého bazénu, který se stane součástí aquacentra. Mezi velké investiční akce, kde již odstartovala jejich příprava je rekonstrukce letního fotbalového stadionu nebo projekt Dukla sportovní. Rád uvedu i přípravu realizace revitalizace pietního místa Zámeček.

Po investičních akcích vidím jako druhou prioritní oblast dopravu. Zde se podařilo úpravou tarifu významně snížit celoroční jízdné pro školou povinné děti a pro seniory starší 70ti let. Došlo k prodloužení trolejových tratí do Ohrazenic a na obratiště „Zámeček“. V běhu je také výběrové řízení na systém inteligentního řízení dopravy. Městu se přes intenzivní podporu nedaří získat obchvaty. Tady má město však velmi omezené pole působnosti, protože tyto dopravní stavby jsou v gesci státu.

Městu se také podařilo odstartovat a realizovat projekt startovacího bydlení pro mladé lidi. Cílem projektu je udržet mladé, perspektivní lidi například po VŠ v Pardubicích.

V oblasti podpory kultury, sportu, cestovního ruchu považuji za velmi přínosné vybudování funkčního systému grantových programů pro podporu těchto oblastí. Byla nastavena jasná pravidla pro podávání žádostí, kritéria hodnocení, prioritní je vždy práce s dětmi a mládeží. V této oblasti musím zmínit i projekt „Pardubičtí tahouni“, který definuje ty sportovní a kulturní akce, které mohou počítat s dlouhodobější finanční podporou města, což je pro jejich organizátory velmi podstatné. V oblasti cestovního ruchu se podařilo vypracovat koncepci posílení cestovního ruchu. Tomu pomůže i nově založená destinační společnost „Pardubicko – perníkové srdce Čech“.

I když vím, že to opozice bude kritizovat, přesto jako úspěch vidím konečnou dohodu s Ministerstvem obrany o bezúplatném převodu pozemků v oblasti Červeňáku na  město. Dle poslední dohody bude ze strany ministerstva předložen návrh smlouvy o převodu pozemků do konce tohoto roku.

Jako úspěch vnímám i pořizování změn územního plánu a nového územního plánu. Přál bych si, aby byl proces rychlejší, ale vše se řídí zákonem, vyjadřuje se bezpočet dotčených orgánů a institucí, poté jsou různá stádia projednávání…

To, co se nepovedlo, je samozřejmě realizace záměru odkupu spalovny v Rybitví od společnosti AVE. I přes velmi podrobný popis záměru, transakce a budoucího využití areálu se napříč zastupitelstvem nepodařilo najít podporu.