Připravujeme komplexní opravu koupaliště Cihelna

Děkuji všem zastupitelům, kteří podpořili investiční záměr opravy koupaliště Cihelna. V budoucnu ještě předložíme ke schválení přípravu projektu a pak stavbu samotnou. Ta bude doplněna o adventure golf, jak navrhl zastupitel František Brendl, jehož iniciativu jsem podpořil. V celkové ceně 140 milionů korun je patnáctimilionová rezerva na vícepráce či možné zvyšování cen stavebních prací a materiálu.

Úpravami by měly projít bazénová tělesa, navazující stavby a technologie. Rekonstrukce bazénových van se předpokládá systémovým řešením, tedy vložením nerezových stěn van s keramickými bazénovými hlavami v kombinaci s bazénovou folií na dně.

Jedná se o systém laminovaných panelů z nerezové oceli (AISI 441) a tvrdého PVC, které se používají na stěny a zesílené PVC membrány použité na dno bazénu. Celková technologie je aplikována – namontována na stávající železobetonovou vanu bazénu. V této variantě dochází ke zmenšení rozměrů vodních ploch u všech obvodových stěn o zhruba 15 cm.

Rekonstrukcí nedochází ke změně dispozic koupaliště, návštěvní kapacity, nemění se celková vodní plocha bazénů a nemění se ani počet vodních atrakcí. Touto investicí dochází k nutné zásadní opravě stávajícího stavebního a technologického stavu koupaliště po 21 letech provozu.

Děkuji všem občanům za pochopení této situace, koupaliště na Cihelně musíme komplexně opravit, aby zase mohlo sloužit široké veřejností. Práce by měly trvat 16 až 17 měsíců.