Setkání importérů a exportérů na letišti se povedlo

Rád jsem se zúčastnil setkání významných exportérů a importérů Pardubického a Královéhradeckého kraje na pardubickém letišti. Je potřeba setkávat se pravidelně, aby všichni podnikatelé měli možnost rozvíjet své podnikání právě v našem regionu. Obchodní vztahy jsou především o důvěře a osobních vazbách.

Věřím, že právě akce tohoto charakteru jsou jednou z možných a poměrně zajímavých příležitostí jak pomoci všem zainteresovaným subjektům v oblasti vývozu a dovozu zboží.

Děkuj organizátorům za pozvání a možnost vystoupit. Jsem rád, že prostory moderního terminálu zaplnila stovka významných podnikatelů z Pardubického a Královéhradeckého kraje, kteří měli jediný cíl: seznámit se a navázat možnou spolupráci v oblasti exportu a importu zboží cestou pardubického letiště a využití poskytovaných služeb a aktivit na letišti v Hradci Králové.