Setkání zástupců města s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje

Dnes proběhlo další, velmi inspirativní setkání zástupců města s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Členům KHK jsem (za pomoci svých kolegů z úřadu) představil klíčové investice města, kterými jsou především dopravní stavby. Hovořili jsme tak o rekonstrukci Masarykova náměstí, úpravě křižovatky ulic Kyjevská a Průmyslová, dopravních opatřeních v ulici Na Spravedlnosti a Pichlova nebo o plánované rekonstrukci nadjezdu v Kyjevské ulici. Druhá část setkání patřila prezentaci záměru výstavby terminálu B pro dálkovou veřejnou dopravu a terminálu "C - jih".