Témata

Městská dotační politika

Na radnici jsem přišel ve chvíli, kdy končilo dotační období 2007–2013; hodně bylo již uděláno, ale ještě mnoho práce bylo před námi. Dokončovaly se jak velké strategické projekty (rekonstrukce Tyršových sadů, třídy Míru, ulice Gorkého na Dukle), tak i projekty menší. Podařilo se, a to bych rád vyzdvihl, zrealizovat úspěšně i jeden projekt zcela od počátku, a tím byla revitalizace lesoparku na Dukle.

Nyní přichází nové dotační období 2014–2020, což je velká výzva, ale i velká odpovědnost. Snažím se, aby Pardubice byly maximálně připraveny. Součástí nového dotačního období jsou i tzv. ITI – integrované teritoriální investice, určené pro Hradubickou aglomeraci. Cílem je najít nejen rovnováhu pro celou aglomeraci, zkoordinovat na jedné úrovni projekty městských i krajských samospráv, na druhé obou krajských samospráv, ale i soukromých subjektů. Usilujeme o přípravu takové strategie, která by jasně vymezila „co chceme a kým chceme být“, tedy na jedné straně Udržitelnou aglomerací, na straně druhé Chytrou a kreativní aglomerací. Tuto strategii jsme dokončili jako první ze všech ostatních aglomerací, jsme nejdále v projektové přípravě, jsme připraveni čerpat – DOTACÍ SE NEBOJÍME.

Za velký úspěch považuji "reinkarnaci" již skoro ukončeného projektu tzv. Švýcarských fondů. Minulé vedení města tento projekt nezvládlo a byli jsme jediným městem, které by v rámci ČR nečerpalo prostředky, které občané Švýcarska schválili v referendu. Hned po nástupu jsem se sešel se zástupci ministerstva životního prostředí a financí a přesvědčil je, že nechceme být "černou ovcí" a že uděláme vše proto, aby se projekt zrealizoval. Bylo to těžké, ale podařilo se nám protistranu přesvědčit, že to zvládneme. Přispělo i osobní přesvědčení konkrétních zástupců ministerstev, kteří do toho s námi šli. Rád bych jim poděkoval, že mně a mým kolegům uvěřili a věří nám i nadále, že projekt dotáhneme do konce.


Správa kapitálových podílů města

Město je vlastníkem, ať již majoritním, většinovým či menšinovým, řady společností. Město deleguje své zástupce do statutárních orgánů těchto společností a kvalitní správa těchto podílů je nutná nejen pro správné fungování, ale i pro hospodárné nakládání s městskými financemi. Protože město musí, ať již ze zákona (například zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím dopravního podniku), nebo z "nutnosti" (například zajištění veřejného osvětlení u technických služeb),


Veřejné zakázky

Evergreen všech historických problémů při čerpání jak cizích dotačních prostředků, tak při správě vlastních prostředků samospráv. Jsem velmi rád, že se na tým, který se v Pardubicích o veřejné zakázky stará, mohu stoprocentně spolehnout.


Srdeční

Nový letištní terminál v Pardubicích. Pardubice a Pardubický kraj jsou historicky spojeny s osobou ing. Jan Kašpara, prvního českého aviatika, který s legendárním Blériotem přeletěl z Pardubic do Prahy. Jsem přesvědčen, že výstavba nového letištního terminálu nastartuje nejen nárůst v osobní dopravě, ale jako katalyzátor pomůže i rozvoji cargo přepravy. V Pardubickém kraji působí mnoho úspěšných firem, které obchodují, ať již jako vývozci, či dovozci, se zahraničím, stejně jako jejich zaměstnanci často létají do svých mateřských firem, tak i tzv. general aviation – majitelé soukromých letadel, kteří potřebují někde parkovat svá letadla. Jsem velmi rád, že i díky mému úsilí začíná v těchto dnech vlastní realizace stavby. A budu ještě raději, až budeme moci na podzim 2017 poprvé zvolat – "Vítejte v novém letištním terminálu ing. Jana Kašpara".


Osobní

Pomoc handicapovaným osobám. Moje osobní rodinná zkušenost jasně nasměrovala moje přemýšlení a směrování v této oblasti. Pravidelně podporuji různé charitativní akce. Lidé, kteří měli to štěstí, že mohou žít bez omezení, by měli brát tuto pomoc jako samozřejmou součást svého života – já to tak beru!