Kontakt

Martin Charvát

Napište mi: primator@charvatmartin.cz
Pro média: media@charvatmartin.cz

Pracovní kontakt

V případě pracovních záležitostí kontaktujte sekretariát kanceláře primátora města Pardubice

Pernštýnské náměstí 1
530 01 Pardubice

Martin.Charvat@mmp.cz
+420 466 859 502